Prins Bernhardlaan 65 Diemen

Omschrijving

Zéér ruim opgezette benedenwoning (115 m²) met een fantastische achtertuin op het zuidwesten (ca. 118 m²) en maar liefst twee aangrenzende separate parkeerboxen te koop. De woning verkeerd in authentieke jaren 60’ stijl en is keurig onderhouden.
Met een totaal oppervlakte van ca. 260 m² (115+27+118) koopt u onwijs veel woning, tuin en parkeergelegenheid!

Op een groene, zeer centrale locatie in het centrum van Diemen en om de hoek van Amsterdam, mogen wij u dit fijne appartement aanbieden. Deze woning is gelegen op de begane grond van een net onderhouden complex en beschikt over 2 slaapkamers (voorheen 4), zeer ruime L-vormige doorzonwoonkamer en moderne keuken. De woning biedt potentie voor wederom een derde of vierde slaapkamer en tweede badkamer.

Door de open indeling genieten alle vertrekken veel lichtinval en bieden zee aan leefruimte. Met een woonoppervlakte van 115 m² is dit echt een woning waar u zeer lange tijd kunt verblijven. Middels de achtertuin bereikt u een bijbehorende bergruimte/aangrenzende garage (totaal ca. 30 m²). Deze garage is verplicht over te nemen voor € 45.000,- kosten koper. De tweede garage is optioneel.

Ligging en omgeving
De woning is gelegen op de begane grond van het goed onderhouden complex, aan de rand van Diemen Centrum. Door de goede situering is er naar beide zijden een vrij (en groen) uitzicht. De Diemer sporthal, een lagere school (Nieuwe Kring), kinderdagverblijf, sportschool en tennisbanen liggen op steenworp afstand van het appartement.
De winkelvoorzieningen van het Diemerplein met o.a. een Hema, AH XL, Vomar, een bakker, een slager, het Kruidvat en de Etos liggen op 5 minuten afstand. Uw dagelijkse boodschappen zijn dus zo gehaald. En wat dacht u van de gezellige weekmarkt op de woensdag.
Diemen beschikt over een uitstekend openbaar vervoersysteem met onder meer een tram (tramlijn 19), de bus, trein (NS station Diemen Centrum of Diemen Zuid) en de metro.

Voorts is Diemen zeer gunstig gelegen ten opzichte van diverse autosnelwegen zoals de A1, A2, A9 en Ringweg A10, waardoor u binnen een mum van tijd in Amsterdam bent, in het Gooi of op Schiphol. Ook aan de kinderen is gedacht; er zijn namelijk meerdere basisscholen, kinderdagverblijven en crèches in de directe omgeving. Houdt u van sport? Dan heeft u een keuze uit voetbal, hockey, tennis of lekker naar de gym. Bent u meer van het wandelen? Dan is het Diemerbos uw ideale plek.

Indeling
Via de gemeenschappelijke entree met bellentableau en de brievenbussen is de hal met de voordeur van het appartement te betreden.

Begane grond
Vanuit de gang toegang tot bijna alle vertrekken. Aan de linkerzijde (achterzijde) bevindt zich de ruime en gemoderniseerde keuken. Deze is uitgevoerd in een houtkleur met donker gekleurd natuursteen aanrechtblad, voorzien van een koelkast, ruime vriezer, 4-pits inductie kookplaat met weggewerkte afzuigschouw, vaatwasser, een combi-oven, dubbele spoelbak met mengkraan en diverse boven- en onderkastjes met laden. In een van de keukenkasten is de jaarlijks onderhouden CV-ketel geplaatst. De zonnige achtertuin is gelegen op het zuidwesten en bereikbaar vanuit de keuken, woonkamer, bijkeuken/inpandige berging en via de gemeenschappelijke achterom.

De eerste slaapkamer bevindt zich aan de voorzijde van de woning. Royaal (ca. 14 m²), licht en uitzicht op prachtig groene bomen zijn kenmerkend voor deze slaapkamer. De tweede slaapkamer is gelegen aan de achterzijde en heeft wederom zicht op de groene beplanting van uw eigen achtertuin. Deur naar de bijkeuken/inpandige berging met deur naar de tuin.
Vanuit de gang tussen de slaapkamers toegang tot de ruim opgezette badkamer, welke is voorzien van een inloopdouche, een riant ligbad, een vaste wastafel met meubel, een handdoekradiator en tot slot een verlaagd plafond met inbouwverlichting. De aansluitingen voor de wasmachine en droger zijn te vinden in de bijkeuken/berging, welke vanuit de tweede slaapkamer en via de tuindeur te bereiken zijn.

De L-vormige woonkamer en eetkamer zijn zéér ruim van opzet (ca. 55 m²) en de eetkamer kan relatief eenvoudig worden omgezet in een derde slaapkamer inclusief tweede badkamer (ca. 17 m²) en aangrenzende L-vormige doorzonwoonkamer. Zie hiertoe de alternatieve indeling.

Bergruimte
De woning wordt verkocht met een verplichte overname van bergruimte (ad € 45.000,= k.k.) aangrenzend aan de achtertuin. Het is mogelijk om de bergruimte aan te passen naar een garagebox. Voorts is er een mogelijkheid om de naastgelegen tweede garagebox aan te schaffen.

Vereniging van Eigenaren
Het appartement maakt deel uit van de VvE “Complex Prins Bernhardlaan te Diemen”. Het betreft een goede, actieve en solvabele VvE met een gedegen onderhoudsplan en een professionele administrateur. Er is een Meerjarenonderhoudsplan aanwezig. De servicekosten bedragen € 156,22 per maand (2023).

Installatie
Verwarming en warm water middels een individuele Remeha Avanta 35c HR combiketel (Bouwjaar 2009, gasgestookt en eigendom). De elektrische installatie bestaat uit 8 moderne groepen met aardlekbeveiliging.

Eigendom
De woning is gelegen op eigen grond.

Oplevering
In overleg, kan spoedig.

Parkeren
In dit gebied wordt het parkeren gereguleerd middels een blauwe zone. Als bewoners kunt u hiervoor een ontheffing aanvragen bij de Gemeente Diemen. De kosten bedragen € 96,- voor 2 jaar.
Krijgt u bezoek en willen die langer dan 2 uur parkeren? Dan kunt u hiervoor een parkeertegoed aanschaffen. Zondag vrij parkeren, overige dagen vrij parkeren tussen 21.00 uur en 09.00 uur.

Bijzonderheden
– Unieke benedenwoning; zéér riante achtertuin (zuidwesten) en aangrenzende garageboxen;
– Berging (Diemen F 1271) verplicht over te nemen voor € 45.000,= k.k.;
– Overname tweede garagebox (Diemen F 1270) mogelijk;
– Woonoppervlakte van maar liefst 115 m² (NEN-2580);
– Breed appartement, een derde of vierde slaapkamer is zeer goed mogelijk;
– Solide gebouwd complex (1960), voorzien van een betonvloer en stenen wanden;
– Gelegen op eigen grond;
– Verwarming en warm water middels een eigen combiketel;
– Energielabel C;
– Het appartement maakt onderdeel uit van een actieve VvE met professionele beheerder. Meerjarenonderhoudsplannen sinds 1994 aanwezig. De servicekosten bedragen € 156,22 per maand;
– Schilderwerk extern uitgevoerd in 2020 en 2021;
– Elektrisch zonnescherm aan de achterzijde (woonkamer);
– Verkoper zal in de koopovereenkomst een niet-zelfbewoning-, ouderdoms- en asbestclausule opnemen;
– Verkoop onder voorbehoud gunning verkoper;
– Vaste notaris Diemer Notariaat;
– Oplevering in overleg, kan spoedig.

De koopakte en leveringsakte zullen uitsluitend worden opgemaakt door Diemer Notariaat te Diemen volgens het model van de Koninklijke Notariële Beroepenorganisatie en het ringmodel koopcontract Amsterdam. De notaristarieven zijn op te vragen bij verkopend makelaar.

*** English text ***

Very spacious ground floor apartment (115 sqm) with a fantastic southwest facing backyard (approx. 118 sqm) and as many as two adjacent separate parking boxes for sale. The house is in authentic ’60s style and is well maintained.
With a total area of approx. 260 sqm (115+27+118) you are buying an incredible amount of home, garden and parking!

On a green, very central location in the center of Diemen and around the corner from Amsterdam, we may offer you this lovely apartment. This property is located on the first floor of a neatly maintained complex and features 2 bedrooms (formerly 4), very spacious L-shaped living room and modern kitchen. The property offers potential for another third or fourth bedroom and second bathroom.

Due to the open layout, all rooms have lots of light and offer plenty of space to live. With a total surface area of 115 sqm, this is truly a home where you can stay for a very long time. Through the backyard you reach an attached storage room / garage (total approx. 30 sqm). This garage is mandatory to take over for € 45.000,- buyers costs.
The second garage is optional.

Location and surroundings
The house is located on the ground floor of the well-maintained complex, on the outskirts of Diemen Center. Due to the good location there is a wide view to both sides. The Diemer sports hall, an elementary school (Nieuwe Kring), nursery, gym and tennis courts are just steps away from the apartment.
The shopping facilities of the Diemerplein including a Hema, AH XL, Vomar, a bakery, a butcher, the Kruidvat and Etos are 5 minutes away. Your daily groceries are so easily reached. And how about the weekly market on Wednesdays?
Diemen has an excellent public transport system including a streetcar (streetcar line 19), bus, train (NS station Diemen Centrum or Diemen Zuid) and metro.

Furthermore, Diemen is very conveniently located in relation to various freeways such as the A1, A2, A9 and A10 ring road, so you can be in Amsterdam, the Gooi or Schiphol in no time. Children have also been thought of; there are several elementary school, nurseries and kindergartens in the immediate vicinity. Do you like sports? Then you have a choice between soccer, field hockey, tennis or just going to the gym. Are you more into hiking? Then the Diemerbos is your ideal place.

Layout
Through the common entrance with doorbells and mailboxes is the hall with the front door of the apartment to enter.

Ground floor
From the hallway access to almost all rooms. On the left (rear) is the spacious and modernized kitchen. This is performed in a wood color with dark colored natural stone countertop, equipped with a refrigerator, large freezer, 4-burner induction hob with hidden extractor fan, dishwasher, microwave oven, double sink with mixer tap and various upper and lower cabinets with drawers. One of the kitchen cabinets holds the annually serviced central heating boiler. The sunny backyard is located on the southwest and accessible from the kitchen, living room, utility / storage room and through the common back entrance.

The first bedroom is located at the front of the house. Generous (about 14 sqm), light and views of beautiful green trees are characteristic of this bedroom. The second bedroom is located at the rear and again overlooks the green plantings of your own backyard. Access door to the utility room / storage room with door to the garden.
From the hallway between the bedrooms access to the spacious bathroom, which is equipped with a walk-in shower, a spacious bathtub, a sink with cabinet, a towel radiator and finally a suspended ceiling with recessed lighting. The connections for the washer and dryer can be found in the utility room / storage room, which can be reached from the second bedroom and through the garden door.

The L-shaped living room and dining room are very spacious (approx. 55 sqm) and the dining room can relatively easily be converted into a third bedroom including a second bathroom (approx. 17 sqm) and adjoining L-shaped living room. See here the alternative layout.

Storage space
The house is sold with a mandatory acquisition of storage space (ad € 45,000, = k.k.) adjacent to the backyard. It is possible to convert the storage space into a garage box. Furthermore, you have the choice to purchase the adjacent second garage box.

Owners Association
The apartment is part of the VvE “Complex Prins Bernhardlaan in Diemen”. It is a good, active and solvent association with a solid maintenance plan and a professional administrator. There is a multi-year maintenance plan available. The service costs amount to € 156,22 per month (2023).

Installation
Heating and hot water through an individual Remeha Avanta 35c HR combi boiler (built 2009, gas-fired and owned). The electrical installation consists of 8 modern groups with ground fault protection.

Ownership
The house is located on own ground.

Delivery
In consultation, possible on short notice.

Parking
In this area, parking is regulated by a ‘blue parking zone’. As residents you can apply for an permit from the Municipality of Diemen. The costs are € 96, – for 2 years.
Do you have visitors who wish to park for longer than 2 hours? Then you can purchase a parking credit. Sunday free parking, other days free parking between 21.00 and 09.00.

Details
– Unique ground floor apartment, very spacious backyard (southwest) and adjacent garage;
– Storage (Diemen F 1271) obliged to take over for € 45.000,= k.k.;
– Taking over second garage box (Diemen F 1270) possible;
– Living area of no less than 115 sqm (NEN-2580);
– Wide apartment, a third or fourth bedroom is very well possible;
– Solidly built complex (1960), with a concrete floor and stone walls;
– Located on private land;
– Heating and hot water through its own combi boiler;
– Energylabel C;
– The apartment is part of an active association with professional administrator. Long-term maintenance plans since 1994 present. Service costs are € 156,22 per month;
– External painting done in 2020 and 2021;
– Electric sunshade at the rear (living room);
– Seller will include a non-self-occupancy, age and asbestos clause in the purchase agreement;
– Sale subject to approval seller;
– Fixed notary Diemer Notary;
– Delivery in consultation, can be soon.

*** Disclaimer ***

De gebruiksoppervlakte is berekend conform de branche vastgestelde NEN 2580- norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft vooral te maken met deze (nieuwe) rekenmethode. Koper verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde normering. Verkoper en diens makelaar doen hun uiterste best de juiste oppervlakte en inhoud te berekenen aan de hand van eigen metingen en dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen van plattegronden met maatvoering. Mocht de maatvoering onverhoopt niet (volledig) overeenkomstig de normering zijn vastgesteld, wordt dit door koper aanvaard. Koper is voldoende in de gelegenheid gesteld de maatvoering zelf te (laten) controleren. Verschillen in de opgegeven maat en grootte geven geen der partijen enig recht, zo ook niet op aanpassing van de koopsom. Verkoper en diens makelaar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in deze.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoekplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de MVA

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen

Aangeboden sinds
15 december 2023
Status
Verkocht
Aanvaarding
In overleg
Soort woonhuis
Appartement, benedenwoning
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1960
Ligging
Aan park, beschutte ligging, in centrum, in woonwijk, vrij uitzicht

Oppervlakten en inhoud

Wonen
115 m²
Externe bergruimte
27 m²
Perceel
72 m²
Inhoud
420 m³

Indeling

Aantal kamers
5 kamers (4 slaapkamers)
Aantal badkamers
1 badkamer
Badkamervoorzieningen
Inloopdouche, ligbad, toilet, wastafel, wastafelmeubel
Aantal woonlagen
1
Voorzieningen
Buitenzonwering, glasvezel kabel, mechanische ventilatie, schuifpui, tv kabel

Energie

Energielabel
C
Isolatie
Gedeeltelijk dubbel glas
Verwarming
Cv ketel
Warm water
Cv ketel

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Diemen F 1294
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
DMN00-F-1294
Perceelnaam
Diemen F 1271
Oppervlakte
41 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
DMN00-F-1271
Perceelnaam
Diemen F 1270
Oppervlakte
31 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
DMN00-F-1270

Buitenruimte

Tuin
Achtertuin
Achtertuin
118 m²
Ligging tuin
Zuidwest bereikbaar via achterom

Garage

Capaciteit
1 auto
Voorzieningen
Elektra, elektrische deur

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Betaald parkeren, parkeervergunningen
Bekijk alle kenmerken