BELANGRIJKE MEDEDELING

Goedendag, door de maatregelen en gevolgen rondom het Corona virus is onze kantoorlocatie tijdelijk niet fysiek geopend. Vanuit thuis wordt onze dienstverlening voortgezet. De makelaars verrichten hun werkzaamheden (zoals aan-/verkoopgesprekken, bezichtigingen en taxaties) op locatie indien mogelijk én zolang de landelijke maatregelen dit toestaan. Daarbij uiteraard rekening houdende met uw en onze eigen gezondheid. Hierbij hanteren wij de door RIVM aangegeven veiligheidsadviezen.

Per email en telefoon blijven wij goed bereikbaar en staan wij uiteraard open voor uw vragen en reacties:

E-mail: info@commissaris.nl
Telefoon: 020 - 6737370 of
06 - 54 915 965 (Paul Commissaris)
06 - 21 61 74 77 (Richard Bosma)
06 - 54 915 985 (Jacqueline Commissaris)

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

Good day, due to the measures and consequences surrounding the Corona virus, our office is temporarily not physically open. Our services are continued from home. The brokers carry out their activities (such as purchase / sales meetings, viewings and valuation reports) on location if possible and as long as national measures allow this. Naturally, taking into account your and our own health. We use the safety advice indicated by RIVM.

We remain easily accessible by email and telephone and we are open to your questions and reactions:


E-mail: info@commissaris.nl
Telephone: 020 - 6737370 or
06 - 54 915 965 (Paul Commissaris)
06 - 21 61 74 77 (Richard Bosma)
06 - 54 915 985 (Jacqueline Commissaris)

Woningaanbod

BOG

Diensten

Over ons

Reviews

Contact