Korte Dwarsweg 10 Ouderkerk aan de Amstel

Vraagprijs € 2.175.000 k.k.

Omschrijving

*** FOR ENGLISH SEE BELOW ***

Vrijstaand wonen met fantastisch uitzicht over landerijen, vrijheid, maar wel met alle voorzieningen zeer dichtbij. Kortom een uniek object! In het groene gebied Amstelland en onder de rook van Amsterdam vindt u deze prachtige nieuw gebouwde vrijstaande villa op een locatie gelegen halverwege een niet doorgaande landweg ten behoeve van bestemmingsverkeer voor de woningen. De woning is gebouwd in 2017 en is gelegen op een kavel van 3575m² eigen grond met fantastisch weids uitzicht over de weilanden waar een groot deel van het jaar schapen en koeien lopen. Op het perceel treft u de garage en verschillende (vrijstaande) bijgebouwen welke u ook zou kunnen inrichten ten behoeve van mantelzorg, gastenverblijf en/of kantoor/bedrijf aan huis.

De indeling is als volgt:

De vernieuwde dam met fraaie beschoeiing en een elektrisch bedienbare smeedijzeren poort, geeft toegang tot het perceel.
Middels de entree van de woning komt u in de ruime hal met speelse vide, meterkast en toilet. Toegang tot de ruime L-vormige woonkamer met royale erker en openslaande deuren naar de prachtig aangelegde tuin. Een gesloten (doorkijk) gashaard is gesitueerd tussen de woon- en speelkamer. De riante luxe houten woonkeuken met fraai kookeiland en een granieten aanrechtblad is voorzien van alle denkbare apparatuur waaronder een ingebouwde Amerikaanse koelkast. Voorts bevindt zich op de begane grond een ruime bijkeuken met wasmachine-en droger aansluiting en de Cv-installatie met een deur naar de tuin.

Via de trap komt u op de royale overloop van de eerste verdieping: hier bevinden zich de masterbedroom met ruime maatwerk inloopkast en 2 kinderslaapkamers (gelegen aan de achterzijde) waarvan één momenteel in gebruik als zijnde kantoor. Ruime moderne luxe badkamer met vrijstaand ligbad, inloopdouche, dubbel wastafelmeubel, handdoekradiator en een nis met het 2e toilet. Vaste trap naar de 2e verdieping. Hier bevindt zich een ruime overloop (welke zeer geschikt is als werkruimte, sport- of hobbyruimte) en een grote 4e slaapkamer met extra bergruimte achter de schuifwanden. Voorts zijn de voorzieningen aanwezig om een 2e badkamer te creëren. Separate volledig geïsoleerde vrijstaande stenen garage alsmede vrijstaande bergingen en een voormalige hooischuur. Ruime tuin rondom de woning alsmede een groot stuk groen aan de achterzijde van het perceel.

Het huis is gelegen in een landelijke omgeving op fietsafstand van winkels en basisscholen in Ouderkerk aan de Amstel met zijn vele restaurants met terrassen aan de Amstel. In de nabijheid bevinden zich tal van recreatiemogelijkheden: de Ouderkerkerplas op loopafstand, de Amstel, tennisbanen, manege en op tien minuten afstand een 27-holes golfbaan. Binnen enkele minuten bent u op de uitvalswegen naar de Ring A-2, A-9 en A-10 en bent u zo in Amsterdam en in nog geen 10 minuten in het Stadshart van Amstelveen. Ook Schiphol is snel bereikbaar met het openbaar vervoer (Zuidtangent lijn 300) in slechts 25 minuten.

Bijzonderheden:

– gelegen op 3575m² eigen grond;
– woonoppervlak 216 m² / bruto vloeroppervlak: 299m²; mogelijkheid tot uitbreiding.
– bouwjaar 2017;
– uitgebreide groepenkast;
– gehele begane grond voorzien van een visgraat gelegde pvc vloer met bies en vloerverwarming;
– de eerste verdieping en de beide trappen zijn voorzien van hoogwaardig tapijt, de 2e verdieping van Quickstep laminaat;
– keuken met inbouwapparatuur zoals: RVS Lancellotti gasfornuis met oven, Amerikaanse koelkast, Gutmann plafondunit afzuigkap, combi stoomoven, vaatwasser, koffiemachine, Quooker en een wijnklimaatkast;
– vloerverwarming in de badkamer;
– Cv-installatie Intergas Prestige (2017);
– hele huis is volledig geïsoleerd o.a. hardhouten kozijnen met HR++ beglazing;
– gehele woning is voorzien van Luxaflex vouwgordijnen; deels verduisterend deels half licht doorlatend en alle ramen/deuren zijn voorzien van horren;
– strak gestuukte wanden en plafonds welke zijn voorzien van inbouwspots;
– in 2021 is het houtwerk aan de buitenzijde geschilderd;
– zinken dakgoten en regenpijpen;
– veel spots rondom het huis;
– vrijstaande stenen garage voor meerdere auto’s;
– meerdere schuren welke thans in gebruik zijn als hobby- en opslagruimte; Deze zijn eenvoudig te transformeren naar gastenverblijf en/of kantoor;
– tekeningen aanwezig voor het herbouwen van een grote schuur conform eisen bestemmingsplan (palen zijn reeds geslagen);
– uniek met optimale privacy is een gedeelte van de tuin ingericht met een sauna, hottub en thans nog met een zwembad.

De koopakte en leveringsakte zullen uitsluitend worden opgemaakt volgens het model van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en het ringmodel koopcontract Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Badhoevedorp en Hoofddorp. Het notariskantoor van keuze dient te zijn gevestigd in één van de genoemde plaatsen.

DISCLAIMER
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoekplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de MVA voorwaarden.

NENCLAUSULE
De gebruiksoppervlakte is berekend conform de branche vastgestelde NEN 2580- norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van oude referenties. Dit heeft vooral te maken met deze (nieuwe) rekenmethode. Koper verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde normering. Verkoper en diens makelaar doen hun uiterste best de juiste oppervlakte en inhoud te berekenen aan de hand van eigen metingen en dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen van plattegronden met maatvoering. Mocht de maatvoering onverhoopt niet (volledig) overeenkomstig de normering zijn vastgesteld, wordt dit door koper aanvaard. Koper is voldoende in de gelegenheid gesteld de maatvoering zelf te (laten) controleren. Verschillen in de opgegeven maat en grootte geven geen der partijen enig recht, zo ook niet op aanpassing van de koopsom. Verkoper en diens makelaar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in deze.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Detached living with fantastic views of countryside, freedom, but with all facilities very close by. In short, a unique property! In the green area of Amstelland and under the smoke of Amsterdam, you will find this beautiful newly built detached villa in a location located halfway down a non-through country road for the benefit of local residential traffic. The house was built in 2017 and is situated on a plot of 3575m² of private land

Translated with DeepL.com (free version) with fantastic panoramic views over the meadows where sheep and cows can be seen most of the year. On the plot you will find the garage and several (detached) outbuildings which you could also convert for the purpose of home care, guesthouse and/or home office/company.

The layout is as follows:

The renewed dam with beautiful shoring and an electrically operated wrought iron gate, provides access to the plot.
Through the entrance of the house you enter the spacious hall with a playful loft, cupboard and toilet. Access to the spacious L-shaped living room with a bay window and French doors to the beautifully landscaped garden. A closed (see-through) gas fireplace is situated between the living and playroom. The spacious luxurious wooden kitchen with beautiful cooking island with a granite countertop is equipped with all appliances including a built-in American fridge. Also located on the ground floor is a spacious utility room with washer and dryer connections and the central heating system and a door to the garden.

The staircase leads you to the landing of the first floor: here you will find the master bedroom with large custom-made walk-in closet and 2 bedrooms (located at the back) one of which is used as an office. Spacious modern luxury bathroom with freestanding bath, walk-in shower, double washbasin, towel radiator and a niche with 2nd toilet. Fixed stairs to the 2nd floor. Here is a spacious landing (which is very suitable as a workspace, sports or hobby room) and a large 4th bedroom with extra storage space behind the sliding walls. Furthermore, the facilities are present to create a 2nd bathroom. Separate fully insulated detached stone garage as well as detached storerooms and a former hay barn. Spacious garden around the house and a large piece of greenery at the rear of the plot.

The house is located in a rural area within cycling distance of shops and primary schools in Ouderkerk aan de Amstel with its many restaurants with terraces on the Amstel. In the vicinity there are many recreational facilities: the Ouderkerkerplas within walking distance, the Amstel River, tennis courts, riding stables and a 27-hole golf course ten minutes away. Within a few minutes, you can reach the highways to the A-2, A-9 and A-10 and you can be in Amsterdam in no time and in less than 10 minutes you can be in the heart of Amstelveen. Schiphol is also quickly accessible by public transport (Zuidtangent line 300) in just 25 minutes.

Features:

– situated on 3575 sqm. own land;
– living area 216 sqm / gross floor area: 299 sqm, with expension options;
– year of construction 2017;
– extensive electrical cabinet;
– entire ground floor with a herringbone laid pvc floor and underfloor heating;
– the first floor and both staircases are equipped with high quality carpet, the 2nd floor with Quickstep laminate;
– kitchen with built-in appliances such as: RVS Lancellotti gas cooker with oven, American fridge, Gutmann ceiling unit extractor, combi steam oven, dishwasher, coffee machine, Quooker and a wine climate closet;
– floor heating in the bathroom;
– central heating system Intergas Prestige (2017);
– whole house fully insulated including hardwood frames with HR++ glazing;
– entire house equipped with Luxaflex blinds, partly obscurant partly semi-translucent and all windows / doors with screens;
– tight plastered walls and ceilings which are equipped with recessed spotlights;
– exterior woodwork painted in 2021;
– zinc gutters and downspouts;
– many spotlights around the house;
– detached stone garage for several cars;
– several barns which are currently used as hobby and storage space;
– drawings present for rebuilding a large barn in accordance with zoning requirements (piles are already driven);
– unique with optimal privacy, part of the garden is laid out with a sauna, hot tub and for now a pool.

The deed of sale and deed of transfer will be drawn up in accordance with the model of the Royal Professional Organization and the ring model purchase contract Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Badhoevedorp and Hoofddorp. The notary’s office of choice must be located in one of the places mentioned.

DISCLAIMER
This information has been compiled by us with the necessary care. However, no liability is accepted on our part for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The buyer has his own duty to investigate all matters that are important to him or her. The broker is the seller’s advisor with regard to this property. We advise you to engage an expert (NVM) broker who guides you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make these known to your purchasing agent in good time and to have this carried out independently. If you do not engage an expert representative, you consider yourself to be an expert enough according to the law to be able to oversee all matters that are important. The MVA conditions apply.

NECLAUSE
The usable area has been calculated in accordance with the NEN 2580 standard established by the industry. The surface may therefore deviate from old references. This is mainly due to this (new) calculation method. The buyer declares that he has been sufficiently informed about the standards referred to above. The seller and his broker do their utmost to calculate the correct surface and volume on the basis of their own measurements and to support this as much as possible by placing floor plans with dimensions. In the unlikely event that the dimensions have not (fully) been determined in accordance with the standards, this will be accepted by the buyer. The buyer has been given sufficient opportunity to check the dimensions (or have them checked). Differences in the specified size and size do not give either party any right, nor to an adjustment of the purchase price. The seller and its broker do not accept any liability in this regard.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen

vraagprijs
€ 2.175.000 kosten koper
Aangeboden sinds
16 mei 2024
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Soort woonhuis
Villa, vrijstaande woning
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2017
Soort dak
Pannen
Ligging
Aan water, landelijk gelegen, vrij uitzicht

Oppervlakten en inhoud

Wonen
216 m²
Externe bergruimte
127 m²
Perceel
3.575 m²
Inhoud
819 m³

Indeling

Aantal kamers
6 kamers (4 slaapkamers)
Aantal badkamers
1 badkamer
Badkamervoorzieningen
Dubbele wastafel, inloopdouche, ligbad, toilet, vloerverwarming, wastafelmeubel
Aantal woonlagen
3
Voorzieningen
Dakraam, jacuzzi, mechanische ventilatie, sauna

Energie

Energielabel
A
Isolatie
Volledig geisoleerd
Verwarming
Cv ketel, gashaard, vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water
Cv ketel
Cv-ketel
Intergas Prestige (gas gestookt combiketel uit 2017, eigendom)

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Ouder-Amstel H 279
Oppervlakte
3575 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
ASL00-H-279

Buitenruimte

Tuin
Tuin rondom

Garage

Capaciteit
2 auto's
Voorzieningen
Elektra, vliering

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Op eigen terrein
Bekijk alle kenmerken