Kastanjelaan 369 Amstelveen

Omschrijving

Zéér uniek en fantastisch gelegen PENTHOUSE (van maar liefst 236 m2) op de derde en tevens bovenste etage van het prachtige appartementencomplex “Oakpark”. Het appartement is uniek door de ligging over de gehele bovenste verdieping (geen andere appartementen op de etage en/of naast gelegen), het volledig gelijkvloers wonen en het uitzicht in alle windrichtingen door de aanwezige raampartijen, wat het appartement een zéér lichte en open uitstraling geeft.
De riante woonkamer van circa 130 m2 is voorzien van een open haard en een open woonkeuken. Vanuit het zitgedeelte dubbele schuifpuien naar het fraaie dakterras van circa 18 meter breed (totaal 45 m2) gelegen op het Zuiden. Het dakterras heeft een prachtig uitzicht op de rondom gelegen eikenbomen en groenvoorzieningen.

Het complex en dit penthouse appartement hebben een statige en luxe uitstraling door o.a. de lift waarmee de eigen verdieping bereikbaar is, de gemeenschappelijke inpandige fietsenstalling (direct gelegen naast de garages) en de ruime privé garage behorende bij het appartement.

Indeling
Via de gemeenschappelijke representatieve en vernieuwde entree bereikt u de hal op de derde verdieping middels lift of het trappenhuis.

Het appartement: privé hal/gang met video-intercom, garderobe, gastentoilet, toegang tot de royale living en woonkeuken. Vanuit de woonkamer heeft u toegang tot het zeer riante dakterras over de volle breedte van de woning. Het terras is gesitueerd aan de achterzijde van het appartement en heeft een zeer gunstige ligging op het Zuiden. Op warme dagen is het hier heerlijk vertoeven. De woonkeuken is gelegen aan de voorzijde en beschikt over diverse inbouwapparatuur: oven, vaatwasser, inductie kookplaat en afzuigschouw. Vanuit de open woonkeuken uitzicht op het plantsoen voor het appartementencomplex. De keuken biedt toegang tot de interne berging voorzien van was-/droogmachineaansluitingen.
Aan de achterzijde heeft u via het woongedeelte toegang tot de slaapkamers. Momenteel zijn er 2 zeer royale slaapkamers aanwezig, gelegen aan de voorzijde van het appartement. Het realiseren van een 3e royale slaapkamer zal voor de levering bewerkstelligd zijn. De hoofdslaapkamer is zeer ruim van opzet en beschikt over een eigen badkamer en suite en praktische inloopkast. De badkamer is voorzien van een inloopdouche en wastafel. Op de gang bevindt zich een ruime tweede badkamer voorzien van inloopdouche, ligbad en dubbel wastafelmeubel en een separaat toilet.

Bij de hal op de derde verdieping behoort een tweede toegangsdeur tot de mogelijkheden, waardoor er een studio en/of kantoor aan huis gecreëerd kan worden.
De garage op de begane grond is zowel van buitenaf met een automatische deuropener dan wel via de centrale hal inpandig te bereiken.

Omgeving
Het “Oakpark” complex (1991) is gelegen in de favoriete wijk Keizer Karelpark aan de rustige, ruim opgezette Kastanjelaan met mooie plantsoenen voor de deur en de achterzijde uitkijkend over een royaal stuk natuur omzoomd door de bomen van de Handweg. Voor uw oriëntatie: vlak daarachter ligt De Poel. Hier start u bijvoorbeeld een mooie wandeling: een “Rondje Poel”. Een prachtig gebied, met fraaie uitzichten grenzend aan het Amsterdamse Bos. Het sterrenrestaurant “Aan de Poel” is dan ook zeer dichtbij.
Vanaf het appartement loopt u in nog geen vijf minuten naar het Oude Dorp van Amstelveen, met zijn verscheidenheid aan gezellige horecagelegenheden, de kapperszaak, de opticien en de ijzerwarenhandel. Op de fiets bent u binnen vijf minuten bij de dichtstbij zijnde supermarkt of bent u in het Stadshart (één van de grotere overdekte winkelcentra van Nederland met een diversiteit aan winkels, bioscoop, horeca, theater, bibliotheek, Cobramuseum en de wekelijkse markt).
Kinderopvang, basisscholen, voortgezet onderwijs en ook de Internationale School van Amsterdam bevinden zich alle op loop- of korte fietsafstand. Ook sportfaciliteiten, waaronder hockey-, voetbal- en golfclub(s) zijn per fiets uitstekend bereikbaar. Kortom voor ieder wat wils binnen handbereik.
De bushalte met aansluitingen op de metro richting Amsterdam staat vrijwel voor de deur en met de auto bent u binnen een paar minuten op de A9, die aansluit op onder meer de A2, A4 en de ring A10. De (museum) tramlijn ligt aan de achterzijde van “Oakpark” en – last but not least – binnen 20 minuten bent u per auto op de internationale luchthaven Schiphol.

Met andere woorden: het “Oakpark” is een zeer gewilde locatie voor mensen die van ruimte, natuur, veiligheid en comfort houden, maar ook graag binnen handbereik van de stad willen wonen.

Bijzonderheden:
– Luxe en kleinschalig appartementencomplex;
– Oplevering conform de foto’s, inspraak in tegelwerk en keuken zijn nog mogelijk;
– Keurig onderhouden appartement;
– Gezonde Vereniging van Eigenaars (professioneel beheerd);
– Fraai dakterras op het Zuiden met vrij uitzicht op diversiteit aan eikenbomen;
– Steenworp afstand van het “Oude Dorp”;
– Parkeren in de privégarage (buiten is er overigens voldoende parkeergelegenheid);
– Verplichte overname privégarage € 30.000,- k.k.;
– Gelegen op eigen grond, geen erfpacht;
– Nieuw geplaatste ATAG CV-ketel (2022);
– Oplevering in overleg.

**English text**

Very unique and fantastically located PENTHOUSE (236 m2) on the third and top floor of the beautiful apartment complex “Oak Park”. The apartment is unique because of its location on the entire top floor (no other apartments on the floor and/or adjacent), the entire living on the ground floor and the views in all directions through the windows, which gives the apartment a very bright and open appearance.
The spacious living room of approximately 130 m2 has a fireplace and an open kitchen. From the lounge area double sliding doors to the beautiful roof terrace of approximately 18 meters wide (total 45 m2) facing south. The roof terrace has a beautiful view of the surrounding oak trees and greenery.

The complex and this penthouse apartment have a stately and luxurious appearance by including the elevator to reach the private floor, the common indoor bicycle storage (located directly next to the garages) and the spacious private garage belonging to the apartment.

Layout
Through the common prestigious and renewed entrance you reach the hall on the third floor by elevator or the stairwell.

The apartment: private hallway/corridor with video intercom, checkroom, guest toilet, access to the spacious living room and kitchen. From the living room you have access to the very spacious roof terrace over the full width of the house. The terrace is located at the rear of the apartment and has a very favorable location on the South. On hot days it is lovely to stay here. The kitchen is located at the front and has several appliances: oven, dishwasher, induction hob and extractor. From the open kitchen overlooking the park in front of the apartment complex. The kitchen provides access to the internal storage room with washer / dryer connections.
At the rear through the living area you have access to the bedrooms. Currently there are 2 very spacious bedrooms, located at the front of the apartment. The realisation of a 3rd generous bedroom will be made before delivery. The master bedroom is very spacious and features a private bathroom en suite and practical walk-in closet. The bathroom has a walk-in shower and sink. In the hallway is a spacious second bathroom equipped with walk-in shower, bathtub and double washbasin and a separate toilet.

In the hallway on the third floor is a second entrance door to the possibilities, so a studio and / or home office can be created.
The garage on the first floor can be accessed from the outside with an automatic door opener or from the central hall.

Surroundings
The “Oakpark” complex (1991) is located in the favorite neighborhood Keizer Karelpark on the quiet, spacious Kastanjelaan with beautiful plants in front of the door and the back overlooking a generous piece of nature bordered by the trees of the Handweg. For your orientation: right behind it is De Poel. Here you can start, for example, a nice walk: a “Rondje Poel”. A beautiful area, with fine views adjacent to the Amsterdam Forest. The star restaurant “Aan de Poel” is also very close by.
From the apartment you walk in less than five minutes to the Old Village of Amstelveen, with its variety of cozy restaurants, the barber store, optician and hardware store. On the bike you are within five minutes at the nearest supermarket or you are in the Stadshart (one of the larger indoor shopping centers of the Netherlands with a variety of stores, cinema, restaurants, theater, library, Cobra museum and the weekly market).
Childcare, elementary school, secondary schools and also the International School of Amsterdam are all within walking or short cycling distance. Also sports facilities, including field hockey, soccer and golf club(s) are easily accessible by bicycle. In short, something for everyone within easy reach.
The bus stop with connections to the metro towards Amsterdam is practically on the doorstep and by car you are within a few minutes on the A9, which connects to the A2, A4 and the A10 ring road. The (museum) streetcar line is located at the rear of “Oakpark” and – last but not least – within 20 minutes by car you are at Schiphol International Airport.

In other words, “Oakpark” is a very desirable location for people who love space, nature, safety and comfort, but also like to live within easy reach of the city.

Details:
– Luxurious and small-scale apartment complex;
– Completion as per photos, say in tiling and kitchen are still possible;
– Neatly maintained apartment;
– Healthy Owners Association (professionally managed);
– Beautiful roof terrace facing south with unobstructed views of diversity of oak trees;
– Steps away from ” Oude Dorp “;
– Parking in the private garage (outside there is also ample parking);
– Mandatory acquisition private garage € 30,000, – k.k.;
– Located on private land, no ground lease;
– Newly installed ATAG central heating boiler (2022);
– Delivery in consultation.

***

De koopakte en leveringsakte zullen uitsluitend worden opgemaakt volgens het model van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en het ringmodel koopcontract Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Badhoevedorp en Hoofddorp.
Het notariskantoor van keuze dient te zijn gevestigd in één van de genoemde plaatsen.

DISCLAIMER
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoekplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de MVA voorwaarden.

NENCLAUSULE
De gebruiksoppervlakte is berekend conform de branche vastgestelde NEN 2580- norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft vooral te maken met deze (nieuwe) rekenmethode. Koper verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde normering. Verkoper en diens makelaar doen hun uiterste best de juiste oppervlakte en inhoud te berekenen aan de hand van eigen metingen en dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen van plattegronden met maatvoering. Mocht de maatvoering onverhoopt niet (volledig) overeenkomstig de normering zijn vastgesteld, wordt dit door koper aanvaard. Koper is voldoende in de gelegenheid gesteld de maatvoering zelf te (laten) controleren. Verschillen in de opgegeven maat en grootte geven geen der partijen enig recht, zo ook niet op aanpassing van de koopsom. Verkoper en diens makelaar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in deze.

The deed of sale and deed of delivery shall be drawn up exclusively according to the model of the Royal Notarial Profession and the ring model of the Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Badhoevedorp and Hoofddorp purchase contract. The notary office of choice must be located in one of the aforementioned places.

DISCLAIMER
This information was composed by us with due care. However, we can accept no liability whatsoever for any inaccuracies, incomplete information or otherwise, nor for any loss or inconvenience that this may cause. All specified sizes and dimensions are indicative. Purchaser has his/her own obligation to investigate all matters which are important to him or her. Pertaining to this house, the broker-consultant is of the vendor. We advise you to make use of an expert (NVM) broker to guide you for the purchase process. If you have specific wishes regarding the house, then we recommend you to communicate these in a timely manner to your purchasing broker and to do an independent examination of these things. If you do not make use of an expert representative, then the law considers you enough of an expert to be able to have a good grasp of all matters which are of importance. The MVA conditions apply.

NEN CLAUSE
The usable surface area is calculated in accordance with the NEN 2580 standard determined by the industry. The surface area may therefore deviate from similar buildings and/or old references. This is mainly due to this (new) calculation method. The purchaser states to be sufficiently informed about the aforementioned standard. The vendor and the broker of the vendor do their very best to calculate the correct surface area and content on the basis of own measurements and to support this as much as possible by posting maps with dimensions. However, if the dimensions happen not to have been (completely) determined in accordance with the standard, then this is accepted by the purchaser. The purchaser has been sufficiently given the opportunity to check the dimensions. Differences in the indicated measurement and size do not provide any right to the parties, also do not the adjust the purchase price. The vendor and the broker of the vendor do not accept any liability in this matter.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen

Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Verkocht
Aanvaarding
In overleg
Soort woonhuis
Appartement, penthouse
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1991
Soort dak
Bitumineuze dakbedekking
Ligging
Aan bosrand, aan park, aan rustige weg, beschutte ligging, in bosrijke omgeving, in centrum, in woonwijk, vrij uitzicht

Oppervlakten en inhoud

Wonen
236 m²
Overige inpandige ruimte
1 m²
Gebouwgebonden Buitenruimte
45 m²
Externe bergruimte
21 m²
Inhoud
718 m³

Indeling

Aantal kamers
3 kamers (2 slaapkamers)
Aantal woonlagen
1
Voorzieningen
Buitenzonwering, mechanische ventilatie

Energie

Energielabel
C
Isolatie
Dubbel glas
Verwarming
Cv ketel
Warm water
Cv ketel
Cv-ketel
Atag (gas gestookt combiketel uit 2022, eigendom)

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Amstelveen M 5061
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
ASV00-M-5061

Buitenruimte

Tuin
Zonneterras
Zonneterras
36 m²
Ligging tuin
Gelegen op het zuid

Garage

Capaciteit
1 auto
Voorzieningen
Elektra, elektrische deur

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Openbaar parkeren
Bekijk alle kenmerken